Valentine's Day 2012

by Patrycja Kawęcka

Cafe Szparka, Warsaw
Tuesday, 14th February 2012, 2100hours

Patrycja Kawęcka - voc

Sebastian Iwanowicz - guitar
Piotr Filipowicz - bass
Krzysztof Kwiatkowski - drums

Go back

Add a comment